ΔΟΚΙΜΙΟ

Πραγματολογικές όψεις και ηθικές προεκτάσεις της λογοκλοπής
http://poeticanet.com/dokimia.php?subaction=showfull&id=1232131008&archive=&start_from=&ucat=58&show_cat=58

Διαστάσεις της ποιητικής
http://poeticanet.com/dokimia.php?subaction=showfull&id=1233523874&archive=&start_from=&ucat=58&show_cat=58

Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία
http://www.ethics.gr/content.php?id=27